Home

Varför får man inte avbilda inom islam

Islam och judendom har gemensamt ursprung, och inom islam, precis som inom judendomen råder ett absolut förbud mot all visuell framställning av gud (Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen 2 Mos. 20:4). Koranen förbjuder inte direkt avbildningar av människan, men den förbjuder avgudabilder Och varför får man inte publicera bilder på honom? Svaren får du av Jan Hjärpe, 63, professor i islamologi. Här är andra delen av tre i Aftonbladets islamskola Det finns inget enhetligt förbud inom islam mot att avbilda människor, vilket ofta hävdas i debatten om de danska Muhammedteckningarna. Vad som kanaliseras i protesterna mot publiceringen är politiska åsikter rörande regionala förhållanden. Publicerad 2006-02-08 05.30. Stäng Bildförbud. Enligt Islam så får man inte avbilda varelser med livsande, människor eller djur. Det finns inte något direkt förbud mot detta i koranen, men däremot så framgår det ganska tydligt att Allah inte gillar att man försöker avbilda honom eller Muhammed

För människans sinne är Gud något ytterst abstrakt och därav avbildas Han inte antropomorfistiskt inom islam 6. Titus Burckhardt (1908-1984) skriver: Islam bygger på enhet och enhet kan inte uttryckas bildligt. Ingenting får komma emellan människan och Guds osynliga närvaro. Och ingen finns som kan liknas vid Honom. Enligt islam finns inte lyckan i om man kan gå eller har mycket pengar, det handlar om vad som finns i ditt hjärta och din tro. Inom islam har alla ett stort eget ansvar och man ska göra sitt bästa för att inte lida. En funktionsnedsättning är en prövning men sällan ett straff Ni frågar er varför jag inte längre tror på Islam fast jag en gång varit muslim, och ni frågar mig varför jag måste vara så kritisk. Några av er har observerat att jag inte bara slutat. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att kallas islam. Idag (1400 år senare) är islam världens näst största religion med drygt 1,8 miljarder anhängare (2020), och kanske mer aktuell än någonsin tidigare i modern tid

6.4 Islam och dess bildvärld: människan får ej avbildas ..

Får man teckna av profeten? Aftonblade

Bildförbudet utan stöd i Koranen Sv

Inom judendomen tror man på en enda Gud. Man får inte avbilda Gud eller uttala hans namn. Guds namn skrivs JHVH men man (23 av 161 ord) Heliga skrifter. Tora är Guds undervisning till judarna och ordet betyder just 'undervisning'. Mose fick ta emot Tora (16 av 108 ord) Högtider. Sabbaten är den sjunde dagen i veckan Varför är det inte tillåtet att avbilda Muhammed? Liknande tankar har faktiskt existerat i kristendomen

ISLAM Halal är ett begrepp som inte bara handlar om mat men i matsammanhang kan man säga att det handlar om vilken mat som är tillåten.Förbjuden mat är enligt Islams heliga skrift, koranen: kött av självdöda djur, blod, svinkött och sådant kött som har slaktats i ett annat namn än Guds, samt vidare kött av djur som strypts, kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller som. Detta gör bilden tydlig: Islam är som en byggnad som stöds på fem pelare, ta bort en pelare och hela byggnaden försvagas. På samma sätt, när en person slutar att be, blir hans tro svag, och minsta lilla slag mot den kan få den i gungning. Bönen är också mycket viktig då profeten (Guds frid och välsignelser över honom) sade

Det betyder att vi får använder oss av den, vi får njuta av den, men vi får inte missbruka den. Den store judiske filosofen Moses Maimonides, som levde på 1100-talet och själv var läkare också, tillägnar en hel sektion i sitt stora verk Mishne Tora till frågan om hälsan och hur man bäst tar hand om sig själv Varför vill inte vissa muslimer skaka hand med kvinnor? Att en muslimsk man inte vill skaka hand med en kvinna som i fallet med Yasri Khan, Hur vanlig är den här traditionen inom islam Självklart får man försöka avbilda Jesus, men det blir ändå ingen riktig avbildning eftersom vi inte vet hur han såg ut. Ett krucifix - alltså ett kors med Jesus på - visar inte var Jesus är , utan var han var när han offrade sitt liv

Islam - Mimers Brun

Islam är Sveriges näst största religion. Men det finns inte ett, utan många olika islam i Sverige. Fokus har träffat en av ett fåtal benhårt konservativa som underkänner demokratin. Men vi har också pratat med vanliga »Svenssonmuslimer« - den breda majoritet som sällan går i moskén och aldrig kräver huvudduk. Fokus Ali Fegan och Johan Lundberg tar med oss på en resa genom det. Islam betraktas av politiker, myndigheter och journalister som en religion bland alla andra och de verkar inte känna till att islam också är ett politiskt system, ett rättssystem (sharia) och en särskild kultur med regler för allt i en människas liv: Alltifrån hur man ska klä sig och vilka man får ta som vänner, till vilken fot man först ska stiga in på toaletten med. Att inte. - Koranen nämner inte homosexualitet och har därmed inte förbjudit det. Man ska inte glömma att det var psykiatriker som konstruerade homosexualitet som begrepp för mer än 150 år sedan För att besvara frågan måste man först veta att det inte är alla som man inte får skaka hand med, utan endast främmande eller släkt som man kan gifta sig med. Efter denna inledning kan man undra varför får man skaka hand med vissa men inte med andra? Faktum är att islam vill åstadkomma ett harmoniskt samhälle vars beståndsdela Eftersom en muslim inte bör avbryta sin bön om det inte är absolut nödvändigt så bör man inte störa en muslim som ber. · Det är bra att informera patienten om personalens rutiner, om sammansättningen i ronderna samt i god tid informera patienten om ev. förändringar som kan uppstå, t.ex. byte av rum, operationstid etc. Det ger patienten god tid att förbereda sig

Muslimer anser inte att det var han som grundade Islam, utan att Muhammed tog den tro som tidigare profeteter, exempelvis Jesus och Moses och förverkligade denna. Muhammed var den första människa som fick ta emot koranen, vilken han fick av ängeln Gabriel. Enligt den muslimska tron så får man inte avbilda profeten Muhamme Man vill ha sina egna begravningsplatser och men det är svårt att genomföra i Sverige. Om en muslim ska begravas på en allmän kyrkogård så vill man inom den muslimska tron helst undvika att någon ska ha varit begravd på samma plats innan dem. Graven får sedan inte beträdas. Därför brukar muslimer märka ut sina gravar tydligt

Det berättas inom islam hur Muhammeds pappa Abdullah hade ett ljus som strålade från hans panna. en del har tolkat det som att man inte får avbilda alls, eller inte Muhammed och profeter, Hon används på vissa ställen som en förklaring till varför vissa män väljer att inte gifta sig och förblir singlar medan de åldras Hur islam ser på människor med Min man säger att dessa barn inte har samma krav att praktisera islam som vi detta villkor ändå undantag då det förekommer andra särskilda faktorer för dem som spelar in. Som bekant får exempelvis inte en vuxen förpliktigad muslim fasta då han är sjuk och fastan kan tillföra.

Ikonografi och anikonism - Islam

 1. Får man inte avbilda Muhammed alls? Det påstås ofta att det är helt förbjudet att avbilda Muhammed inom islam, men det stämmer inte. I den muslimska konsten finns det gott om (25 av 166 ord) Internationella protester. I flera muslimska länder hölls det demonstrationer mot Danmark. Företrädare från elva muslimska länder (14 av 98 ord
 2. Patienter med muslimsk identitet är inte en homogen grupp . deringar möts varje dag utan att det får negativa konsekvenser och kan ofta upplevas givande . DIN MUSLIMSKA PATIENT 7 RELIGIÖSA OCH KULTURELLA VÄRDEN Man brukar tala om fem grundpelare inom islam
 3. stone alla män. Kvinnor kommer om de vill, och har då en särskild plats i moskén längst bak eller på läktaren. Har hon menstruation får hon inte be, varken hemma eller
 4. Islam: En grundregel inom islam är att båda könen får skaffa barn om det vill det - partnern kan alltså inte säga nej till barn om den andre partnern om denne vill skaffa barn. Preventivmedel kan användas om både mannen och kvinnan inte vill skaffa några barn och det är också okej att själv bestämma att man inte vill ha barn
 5. Man gör ett snitt över djurets hals, så att halspulsådrorna skärs av, vilket ger en maximal blodavtappning. Man vill helst att djuret skall dödas snabbt, med en skarp kniv, så att allt onödigt lidande för djuren undviks. Halal Halal är namnet på det som är tillåtet inom Islam
 6. Inom judendomen så tänker man sig att Gud har en speciell relation just till det judiska folket. Genom att Judar får inte avbilda Gud, det finns ingen fysisk beskrivning; alltså inga tavlor, Islam, Judendom och Kristendom
 7. Det råder två olika syner på hur och när islam uppstod. I västerländska religionsböcker brukar det stå att islam stiftades av Muhammed omkring 600-talet (vår tideräkning), medan muslimerna själva anser att religionen stiftades av gud (på arabiska, Allah). Muhammed, som är en utav alla de 100.000 profeter som finns inom islam, föddes i Meck

- Man får förstå att om man lämnar islam så kan man inte tro att allt fortsätter som vanligt. 76-årige Abd al Haqq Kielan konverterade till islam som vuxen. Foto: Jonas Lindkvis Präster har uppmärksammat att det går rykten inom vissa grupper av flyktingar att det är lättare att få uppehållstillstånd i Sverige om man konverterar, vilket inte stämmer Man får heller inte äta djur som äter andra djur - eller för den delen djur som dödats av ett annat djur. Även griskött och kött som inte slaktats i Guds namn är förbjudet inom islam Man tror på samsara och viljan att slippa återfödas, precis som hinduer. Men för att slippa återfödas är man hänvisad till den enda gudens nåd. Gud har skapat världen men finns också inom oss. Som i Islam får Gud inte avbildas. Det finns inga särskilda präster utan vem som helst i församlingen, både män och kvinnor, kan leda. Men eftersom man tror på en Gud så menar man samtidigt att man liter på Gud. Om judarna någon gång skulle bryta mot Guds vilja anses det att man syndar, Teodicéproblemet. Det handlar om varför Gud tillåter det onda och istället inte sätter stopp för det onda och allt annat lidande som hänt i världen

Livet rullar vidare - Hur ser islam på funktionsnedsatta

Om han inte är en avgud eller en gud, det får man inte avbilda enligt koranen.<BR/>Man får däremot inte säga nått dåligt om Islam överhuvudtaget, då har man rätt enligt Koranen att döda dom så kallade otrogna=alla som inte är muslimer. <BR/><BR/>Det finns däremot verser i haditerna som talar om att en ängel inte kommer in i ett hem med bilder på djur eller människor. <BR/>Sen. Så här fick judendomen, islam och kristendomen sin början. Vi kristna tror dessutom att Jesus inte bara är en profet och lärare, utan att han är först och främst Guds son - dvs. gudomlig i sig själv. Med sin undervisning, liv, och död öppnade han en möjlighet för alla människor att komma till Gud efter vi har lämnat denna.

Ex-muslim: Det här är varför jag inte längre kan acceptera

Text+aktivitet om riktningar inom islam för årskurs 7,8,9 Riktningar inom islam - läromedel i religion åk 7,8, Homosexualitet är en synd i islam och bör straffas men kan inte straffas i ett land som Sverige, därför har vi muslimer ingen makt eller skyldighet att göra något, vi får helt enkelt undvika det då det inte ligger i våra händer Varför tror ni att det är så få judar och kristna kvar i Mellanöstern? För att en man drömde om en häst med kvinnobröst. Efter det kan man lugnt påstå att saker gått käpprätt åt helvete. Muslimernas anspråk på Jerusalem kommer ur en dröm Muhammed hade, en dröm där staden inte ens nämns vid namn Man får inte äta ischiasnerven (eftersom den skadades av mannen Jakob brottades med - 1 MB 32:24). I Israel, där många håller kosher lönar det sig att dra ut nerven (treiben) ur köttet. Utanför Israel, där kosher-marknaden är mindre, gör man inte detta, varför bakdelen av djuret inte Sikhismen, man kan säga att denna religion är en blandning av inslag från hinduism och islam. Sikher tror på karma och samsara men tillber bara en gud som inte får avbildas. Inom sikhismen är alla jämställda och man är motståndare till kastsystemet

Muhammed - islams profet Religion SO-rumme

 1. Besvarat av ustadha Zaynab Ansari Källa: Spa.qibla.com Fråga: Varför får inte muslimer äta griskött/svinkött? Svar: بسم الله الرحمن الرحيم I Allahs, den mest Nåderikes, den mest Barmhärtiges namn. Kära broder, Jag hoppas att detta meddelande når dig vid god hälsa och en fast tro. För att besvara din fråga, låt oss återvända till frågan om att vara
 2. - Synen på homosexuella är inte positiv, islam fördömer homosexualitet. Det är man och kvinna som är det rätta sättet att leva, allt annat är förkastat. Det är lahvat (sodomi) en man får inte ha sex med en annan man, säger han
 3. Vi har fått ett mejl från Vilhelm med frågan Varför äter varken muslimer eller judar griskött? På sajten Bibelfrågan finns följande svar: Anledningen är helt enkelt att Gud en gång i tiden förklarade ett antal djur som orena och därför otjänliga som föda. hör till exempel apor, sniglar, ormar, hundar, ostron, katter, kaniner, ålar, svin, råttor, krabbor, hästar.
 4. Varför? - Ja, jag vet inte, säger han. De vill att islam ska prägla såväl samhälle som politik. Upplevde detta många gånger när jag var i Kina för några år sen. Om man frågade vissa saker fick man nästan automatiskt ett politiskt korrekt svar tillbaka
 5. Inom Islam finns inte så många högtider. Den viktigaste högtiden inom Islam är Ramadan som också är en av Islams fem pelare. 4. Historia. Profeten Mohammed föddes år 570 evt i staden Mecka. I området trodde man på olika gudar, bland annat Allah. När han var 40 år kallades han till Allahs profet. Muhammed började att få budskap.
 6. Män ska inte röra andra kvinnor än sin mamma, fru eller barn och därför tar oftast en ortodox jude inte en kvinnlig vårdpersonal i hand. Renhetskraven är stränga inom judendomen. Barnafödslar och sexuellt umgänge gör individen oren

Varför äter inte muslimer griskött - Islam

Men i Bibeln står det, i tio Guds bud, att man inte får tillbe bilder eller, snävt tolkat, ens avbilda varelser (2 Mos 20:4-5, 5 Mos 5:8-9). Man brukar avbilda honom såhär, som helgonet Sankt Rochus, plågad av bölder som hundarna slickar på alltså inte olikt det tillstånd slavarna befann sig i när de nådde Hispaniolas kust Men det är det inte,folk vänjer sig vid tidig ålder.Men det är inte alltid rätt.Jag har i mitt liv sett flera småbarn som är 7år- som har tagit på sig sjal.Och jag tror dock att de valt det själva.Enligt mig är det fel!Varför ska en liten 3:åring bli påtvingad med sjal?Enligt koranen ska man sätta på sig sjalen efter man nått pubertiteten.Sedan får jag denna fråga ofta Har.

Hur ser människosynen ut inom islam? - Islamportale

Inom islam ska man inte pga. det göra abort och det är förbjudet att göra det när de kommer till den frågan. Han respekterar Edinas åsikter och religion men han förstår inte varför hon helt plötsligt ska ''bry sig'' så mycket om vad religionen säger eftersom hon aldrig förr gjort de Igår skrev Bitte Assarmo om arabiska bokmässan i Malmö. Mässan hade fått bidrag av Malmö kommun, men sedan det uppdagats att man via mässans sajt kunde köpa antisemitisk litteratur avslutades samarbetet. Den arabiska bokmässan borde inte fått en enda skattekrona. Inte för att den säljer judehatande litteratur (vilket man kan förvänta sig av en arabis

Inom Islam man få inte avbilda Guden. Islams heliga skrift kallas for Koranen den innehåller 30 delar samt Koranen tar inte bara upp Muhammed som profet utan erkänner även en mängd tidigare profeter vilket gör islam den enda religionen som erkänna de medan kristendomen och judendomen har deras första profet och ingen innan Kläderna bör heller inte vara tunna så man kan se rakt igenom eller markera sin status och dra uppmärksamhet till sig. Men detta är givetvis en tolkningsfråga och det beror på hur troende muslim man är och var i världen man förklara och visa samband kring synen på kläder inom islam. Muhammeds avbild får inte avbildas. 4 Precis som inom Judendom och Kristendom så finns det endast en skapare (gud) inom Islam. 11. Män som förtrycker kvinnor följer inte Islam. Mohammed sa till och med De bästa av er är ni som behandlar era fruar väl. Islam i sin sanna version ger både rättigheter och respekt till kvinnor Sådana svar får man givetvis inte om man är kritisk mot att islam blandar politik och religion - imamerna vet mycket väl att detta inte går hem i Sverige. I alla fall inte ännu. Och den som tror att de öppenhjärtiga imamerna har fått islam om bakfoten kan studera de fatwor som utfärdats gällande islam och demokrati Sommarens debatt om vänsterns och feministers tystnad om eller förnekelse av hedersvåld och islamisters brutalitet har blivit en följetong och återuppväcktes senast i går i SVT Debatt.Detta inlägg är ett försök att förstå varför många inom vänstern i stort agerar som de gör i förhållande till dessa frågor

En man får enligt sura 4, Det råder inte konsensus inom islam om att apostasi alltid ska straffas med döden, men de fyra största rättsskolorna inom sunni och en inom shia håller med om detta. Förbudet att avbilda djur och människor, anikonism,. Om man inte erkänner Jesus som Guds Son så har man uteslutit det som hela den kristna tron bygger på. I islam erkänner man inte Jesus som Guds Son inte heller att Jesus dog korsdöden och att han uppstod från de döda. Man kommer bara till Gud genom Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet Inom kristendomen tror man att gud är en, men uppträder som treenigheten: fadern, sonen och den heliga anden. Inom islam tror man att gud är en, en i sig själv. Judendomen och islam är väldigt noga med att man inte får avbilda Gud. Det är förklaringen till varför kristendomen ser Gud som förlåtande Inom islam världen över finns två huvudinriktningar: sunnitisk islam och shiitisk islam. Båda inriktningarna har en rad olika inriktningar i sin tur. I Afghanistan är det sunnitisk islam som dominerar, men det finns också shiamuslimer. De flesta shiamuslimer i Afghanistan hör till folkgruppen hazara Helst vill man bli bränd vid Ganges strand och få askan strödd i vattnet, för att vara säker på att inte dra på sig mer ond karma innan återfödelsen. En nackdel med tanken att Ganges renar allt, är att många släpper ut avfall och sopor orenat rakt ut i Ganges

Islam - Wikipedi

Från soluppgång till solnedgång ska man avstå från mat, dryck och sex. Utförs för att känna medlidande. Allmosan: den religiösa avgiften, 2,5% av ens tillgångar ska ges till behövande. Vallfärden: ett ouppnåeligt mål för många muslimer, men ska göras om det går för att få en chans att gå i Muhammeds och Abrahams spår Visar på ett motbjudande och inställsamt krypande för islam och deras totalt oantastliga profet. Varför inte samtidigt fråga: ska du fira guden Ganeshas födelsedag?, (som firas stort inom hinduismen, världens tredje största religion med över 1 miljard troende) Inom sunnigrenen av islam råder strikt förbud att avbilda profeten Muhammed. På samma sätt får inte Gud avbildas inom judendomen. Därför innebar Jyllandspostens Muhammedkarikatyrer (2005) en psykologisk bomb, som med enorm sprängkraft detonerade i den muslimska världen. Dels geno Islam är i alla fall väldigt stort. Nästan alla araber (utom de som har humor) är muslimer och de som inte är det får stryk av de som är det. Eftersom islam är så stort finns det många inriktningar inom islam, men det finns en viktig nämnare som är gemensam för alla muslimer, nämligen att de saknar humor

Gudssyn eller gudsbild Religion SO-rumme

Man får ej äta griskött, blodmat eller självdöda djur. Månen avgör högtiderna. Islam. Gud= Allah ( får ej avbildas) Inom islam tror man på att om man är en god människa hamnar man i himmel och om man vart dålig hamnar man i helvettet; Accepterar kristendomen och judendomen; Tror på Messias; Om din pappa är muslim blir du då. Judar, muslimer, kristna och griskött Fråga: Varför äter inte judar och muslimer griskött? (H.A.) Svar: Det är helt enkelt av den anledningen att Gud en gång i tiden enligt Bibeln förklarade ett antal djur som orena och därför otjänliga som föda, till exempel apor, sniglar, ormar, hundar, ostron, katter, kaniner, ålar, svin, råttor, krabbor, hästar, spindlar etc Man kan alltså säga att Sunni och Shia med tiden blev som två olika partier. islam betyder: underkastelse och den som underkastar sig. En muslim är en person som i allt underkastar sig och lyder Allahs vilja. Muslimerna anser att allt i den heliga Koranen är Allahs egna ord därför måste man lyda koranen. Heliga skrifter inom Islam Mannen resp. kvinnans uppgifter och plikter inom Islam. Alias: könsroller inom islam och muslimska könsroller. normal. Text 472852 För båda parter prioriteras det att man inte ska vara otrogen tex Moskén, samt anledningen till varför kvinnor ska bära slöja)

Avbilda gud islam förbude

Matregler. Matreglerna inom islam är att man inte får äta gris, blodig mat, djur som dött på annat sett än slakt och kött av rovdjur. Många matvaror innehåller grisfett som godis med gelatin och olika oljor. Dom fem grundpelarna är basen för religion och man ska följa dom. Inom vissa grenar i islam så ska kvinnorna dölja sitt ansikte Karma betyder handling. Alla handlingar får konsekvenser, goda såväl som dåliga. En människas karma är alltså resultatet av hans handlingar. Hinduismen: Inom Hinduismen så är karma viktigt eftersom de tror att varje människa kommer återfödas, i vilken form hänger på de goda och dåliga handlingar som man samlat på sig under livet.. Det jag vill ta reda på är svenskars syn på olika etniciteter inom islam, tex om ni uppfattar en somalisk muslim som är mörkhyad etc annorlunda än en, låt oss säga, finsk muslim. Detta gör jag främst för att analysera och gå på djupet varför vissa grupper inom islam i Sverige är mer utsatta än andra när det gäller arbetsmarknaden, det sociala och så vidare Man kan återfödas som människa eller djur och vad man återföds som beror på den karma man samlat på sig under livet. Karma är den moraliska naturlag som allt liv lyder under. Allt man gör får konsekvenser - dåliga gärningar ger dålig karma som påverkar negativt senare i livet eller i nästa existens, liksom bra karma ger gott tillbaka Man får tillexempel inte äta griskött, inte dricka alkohol, man får inte ha vilka kläder man vill. Muslimerna lever i medvetande om att Gud finns. Inom Islam har man inga vilodagar. Muslimerna firar aldrig julafton, de firar bara Muhammeds födelsedag som finns med i deras religion. I Islam ber man fyra böner om dagen

Islam - muslimsk begravning begravningar

Varför/varför inte? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig. (H.R. Det finns inte Gudsbilden i islam återspeglas i människosynen och den mest framträdande människosynen i islam är människans godhet ; Inom kristendomen finns det många högtider Även inom islam för det olika grenar, jag tror att man är antingen shia muslimer eller suni muslimer (kommer inte ihåg vad det heter). Eller så kan man säga pakistan muslimer eller arab muslimer. Jag tillhör det första. Jag tror att högst 1 månad efter att barnet föds så måste det få döpas, men vanligtvis inom 2 veckor Han avbildas ofta som en krigare med lans eller med en våg. Mikaelidagen, Mickelsmässa, firas den 29 september och är en av det gamla bondeårets största märkesdagar. Då utgick andfriden, då man t ex inte fick lagsöka någon. Dagen var flyttningsdag för anställda. Eftersom man då hade frivecka var marknader vanliga just denna vecka

Varför FÅR man inte avbilda profeten Muhammed

När männen ber sitter de framför en dörr som heter Hirab. Denna dörren pekar mot Mekka. Längst fram i moskén finns en predikstol som Imamen (muslimernas präst) använder när han ska predika. Inom islam får man inte avbilda Muhammed eller Gud så därför finns det inga bilder i moskén Lag och rätt. Som nybliven medlem på fotosidan.se hittade jag en lång och intressant diskussion om vad man får och inte får fotografera. Många som skrev inlägg visade stor kunskap om de lagar som gäller men det blev kanske lite rörigt Islam: Goda kommer till paradiset. Profeten Muhammed berättar om återuppståndelsen efter döden och den yttersta domen. Livet och allt som finns i denna värld kommer att få ett slut en dag där allt kommer att utplånas. Denna dag kallas Qiyamah (den yttersta dagen) De får inte äta köttet från svin, som i Islam. De får bara äta djur som idisslar och har delade klövar. De får inte äta vilt kött. De får inte äta köttet från djur som är slaktade med bedövning och har ett speciellt sätt att slakta på. Man skär upp djurets hals med ett snitt och väntar sedan på att blodet ska rinna ut Inom olika religiösa sammanhang som till exempel kristendomen eller islam kan man betona olika etiska modeller i olika grupper. Varför är det så? Religioner har ofta flera myter, texter, riter och muntliga traditioner

 • Ainbusk hemma lyrics.
 • What can i buy with bitcoins.
 • Arganolja hud.
 • Whisky de forum.
 • Lafayette true blood.
 • Jane brick tv sporten.
 • Regalskeppet kronan modell.
 • Apple mail.
 • Combine files to pdf online.
 • Retorisk fråga exempel.
 • Pausgympa konferens.
 • Svärmors kakor.
 • Bodybuilding girl program.
 • Disconnected undercut.
 • Eddie murphy family.
 • Rikaste boxaren.
 • Myshörna ikea.
 • Trafficking sverige.
 • Standardmått balkong.
 • Passa hundar stockholm.
 • Blomkålsgratäng med broccoli.
 • Persönliche fragen an jungs.
 • Vad är barnkonventionen.
 • Permission vid läkarbesök.
 • Led zeppelin låtar.
 • Borås tidning herrljunga.
 • Mål 1 lärobok ljudfiler.
 • Fleromättade fetter.
 • Worlds most famous dictators.
 • Supreme bag.
 • Pentik luleå cafe.
 • Suspicious minds chords.
 • File scavenger 5.2 license key.
 • Mercedes kunstleder pflege.
 • Définition rencontre amoureuse.
 • Prepper lista.
 • Psykologiska institutionen terapi.
 • Slyrs cocktail.
 • Monica lyrics.
 • Nova bett billigt.
 • Reach nummer.